MERCURIUS ADR - RID - GHS CÍMKÉK, BÁRCÁK
A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉK, 400 FÉLE VESZÉLYES ÁRU JELZÉS - MÁR 5,00 Ft / db -tól

Keresés a honlapon


CÉGÜNK 30 ÉVE

MAGAS SZAKMAI TAPASZTALATTAL ÉS SZINVONALON ÁLL
VÁSÁRLÓINK RENDELKEZÉSÉRE


MINDEN CÍMKE KAPHATÓ, AMI A VESZÉLYES ÁRU JELÖLÉSÉHEZ SZÜKSÉGESADR / RID / ADN bárcák és kiegészítő címkék

veszélyesáru ADR GHS A veszélyes áruk szállításához szükséges BÁRCÁKAT, különféle kiegészítő CÍMKÉKET és TÁBLÁKAT, valamint GHS / CLP jelzéseket forgalmaz cégünk.
ADRbárcák ADRmatrica ADR matrica bárca címke veszelyes aru
Bárcáink megfelelnek az ADR - RID - ADN - IMDG - IATA/ICAO előírásoknak. A bárcák az e tárgykörre vonatkozó 2010. évi VI. törvény, a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet, a 35/2001.(X. 12.) KöViM rendelet, a 4/1987. (V. 13.) KM rendelet, illetve a felsoroltak hatályos változatainak figyelembevételével készültek.
ADR ADR bárca ADR / RID / ADN RID AND ADRbárca ADR barca
Kínálatunk teljességre törekszik, de amennyiben a választható lehetőségektől eltérő címkeigénye van, kérjük jelezze cégünknek és legyártjuk Önöknek.

A honlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, az esetlegesen előforduló hibákért elnézést kérünk, a mindekori rendelés visszaigazolásában szereplő adatokért vállalunk felelősséget.veszélyességi bárcák veszélyességi bárca veszélyes áru veszályes árú veszélyes áru szállítás tanacsadas dangerous goods hungary írásbeli
veszélyes áru bárca robbanóanyagok robbanoanyagok gáz gázok gyúlékony gázok mérgező gázok
Az egyes termékek rendelt mennyiségtől függő árait, a termékek leírásánál taláható Árlista szóra kattintva láthatják.veszélyes áru jelölés veszélyes áru, veszélyesáru utasítás járműtanúsítás útvonalengedély veszélyes áru biztonsági audit veszélyt jelző tábla veszélyt jelző táblák termékcímke termékcímkék
légi szállítás tengeri szállítás IMDG kódex ADR kodex Robbanóanyagok és tárgyak 1.1 1.2 1.3 alosztály 1.4 1.5 osztály 1.6 Gyúlékony gázok 2.1 alosztály Nem mérgező 2.2 2.3 folyékony anyagok 3 szilárd önreaktív érzéketlenített 4.1 Öngyulladásra hajlamos 4.2 Vízzel érintkezve gázokat fejlesztő Gyújtó hatású oxidáló 5.1 Szerves peroxidok 5.2 toxikus 6.1 Fertőző 6.2 fertőző anyag radioaktiv 7.1 maró anyagok vegyszerek 8 különféle veszélyes anyagok 9
0000000000000000000000000ADR-MERCURIUS
cimkek cimkék veszélyes áruk jelzés jelzése, veszelyesaru, veszelyes aru jeloles, jelölés jelölése veszélyes áru jármutanusitas utasitas veszélyességi bárca romlandó romlando veszelyessegi bárcák barcak tábla tabla jelzo biztonsagi veszejessegi szallitas maro vizzel szallitas kod kód fertozo gaz targyak gyulekony mereg mergezo ongyulladas gyujto .......környezeti veszély, KORNYEZETI VESZELY........ jelzések veszélykód veszelykod vasút vasúti vasúti közuti szállítás ADR 2009 GHS 2009 , veszélyesáru szállítás, TIR légi teher szálitas vizi tengeri targyak osztaly fertozo toxic veszélyes áru, dangerous goods hungary, írásbeli utasítás, járműtanúsítás, útvonalengedély, felelős nyilatkozat, biztonsági adatlap, biztonsági tanácsadás, veszélyes áru biztonsági audit, bárca, bárcák, címke, címkék, termékcímke, termékcímkék, veszélyességi bárca, veszélyességi bárcák, adr, rid, veszélyt jelző tábla, veszélyt jelző táblák, veszélyes áru, dangerous goods hungary, írásbeli utasítás, járműtanúsítás, útvonalengedély, felelős nyilatkozat, biztonsági adatlap, biztonsági tanácsadás, veszélyes áru biztonsági audit, bárca, bárcák, címke, címkék, termékcímke, termékcímkék, veszélyességi bárca, veszélyességi bárcák, adr, rid, veszélyt jelző tábla, veszélyt jelző táblák, veszélyes áru, veszéjes áru dangerous goods hungary, írásbeli utasítás, járműtanúsítás, útvonalengedély, felelős nyilatkozat, biztonsági adatlap, biztonsági tanácsadás, veszélyes áru biztonsági audit, bárca, bárcák, címke, címkék, Limited Quantity, termékcímke, termékcímkék, veszélyességi bárca, veszélyességi bárcák, adr, rid, veszélyt jelző tábla, veszélyt jelző táblák Nemzetközi Légi Szállítmányozási Egyesülés Veszélyes Anyagok Előírásai International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet - International Civil Aviation Organization comagolás csomagolási egység katalógus katalogus szállítási mennyiség cargo aircraft PAXA katalógusban Civil Aviation Organization Maritime Dangerous Goods Code Reglement International concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de fer tartálykocsi tábla tabla Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás ADR veszélyes áru ügyintéző ADN OKJ 52548203 tanfolyam ICAO-TI IATA-DGR marine pollutant tenger szennyező anyag tengerszennyező veszélyes áru logisztika raktár raktározás raktárlogisztika, ADR raktár ADR logisztika, közúti fuvarozás, mercurius Mercurius kft veszélyesáru szállítás veszelyesaru bárca jelölés cimke Gyúlékony folyékony anyagok, veszélyes áru csomagolása, jelképek kémiai jelölés, vegyi anyagok kémiai jelölése, vegyi anyagok jelölése, bárcázás vegyi anyag bárca robbanásveszélyes anyagok jelölése, vegyszer szállítás vegyipari cégek, Korrózív anyagok, Égést tápláló anyagok oxidálószerek vegyianyag jelölés, do not stack DO NOT STACK veszelyesaru, narancs tábla, adr tábla, mágneses narancs színű tábla, adr narancs matrica öntapadó adr tábla, kicsi adr tábla, mágneses adr tábla, egyesítő csomagolás overpack, tárolási hőmérséklet storage, veszelyesaru, Robbanásveszélyes, Égést tápláló, oxidáló, mérgező, toxic, toxik, toxikus, tűzveszélyes, fokozottan tűzveszélyes, irrittatív, irritáló, ártalmas,un szám, környezeti veszély, adr piktogramm környezetre veszélyes, nagyon mérgező, maró,corrosiv,adr bolt,veszélyszimbólumok,veszélyjelek,UN címke UN bárca UN számok UN számos bárca,un szám magyar termék jelölés,un szám, magyar termék magyar termék matrica,magyar termék jel,magyar termek,magyar termék logo, 11. sz. bárca 9. bárca,Csak cargo repülőgépen szállítható rakomány, Radioaktív anyagok 7D nagybárca, litium 9 A címke litium - ion akkumulátor 9 A címke Exception mennyiség Excepted mennyiség engedményes mennyiség, Danderous goods in excepted quantities, Raklapot egymásra rakni tilos, vegyszer jelzés vegyszerjelzés vegyszer jelölésveszélyes áru, veszélyesáru postacsomag csomagjelzések litium akkumulátor bárca jelzés 9 A Please do not stack csomag jelőlések törékeny csomag jelzés álló helyzetet jelölő nyilak, Limited Quantities „LTD QTY" „Limited Quantities" IMDG - Code „aquatic enviroment" Vizi környezetre veszélyes veszélyes áru, veszélyesáru veszélyes áru, veszélyesáru raklap címke GHS jelzések piktogram, GHS piktogramm, GHS címke GHS jelölés besorolási és címkézési előírások veszélyes anyagokra és keverékekre, veszélyt jelző ghs piktogramok Mezőgazdasági vontató vagy lassú járművel vontatott pótkocsi jelzése MŰTRÁGYA TŰZVESZÉLYES NÖVÉNYVÉDŐ SZER feliratot tartalmazó tábla MŰTRÁGYA TŰZVESZÉLYES NÖVÉNYVÉDŐ SZER felirat tábla tuzveszelyes tabla, novenyvedoszer mutragya tabla mezőgazdasági pótkocsi tábla Robbanóanyag, tűz, robbanás veszély, Irritáló / toxikus, Egészségre veszélyes, Vizi környezetre veszélyes, aquatic enviroment környezeti ártalom veszély Mezőgazdasági vegyszer, mezogazdasagi vegyszer ADR etikett, ewc kód, EWC KOD, evc számok adr Etikett, adr ETIKETT danger forbidden DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT Limited Quantities, LTD QTY ltd qty,Lithium ion címke, Lithium metal jelzés, Címkéző hely, Visszáru, Zárolt Betárolásra váró áruk, Összekészített áru, Öntapadós ADR bárcák Selejt, GHS címke, CLP Címke, Cpl Cimke, Növényvédő szer raktár, Lithium ion battery Akkumulátor töltőhely, CLP rendelet, ghs piktogram, gsh tábla, ghs jelölések Limited Quantity Lithium ion metal battery, Litium /ion - metal/ akkumulátor jelzés 9A osztály, cargo aircraf only Keep from freezing Fagyástól óvandó
KÖZÚTI - VASÚTI - LÉGI - BELVIZI - TENGERI VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS BÁRCÁI JELZÉSEI